Galerie

Wilde bloemen en planten hebben altijd mijn belangstelling gehad. Zo zelfs dat ik bij onze vorige woning een heuse cottagetuin heb aangelegd. Een aardige bijkomstigheid was dat ik er zelfs twee prijzen voor heb mogen ontvangen.

Akkerklokje

Akkerklokje

Akkerviooltje

Akkerviooltje

Beemdkroon

Beemdkroon

Bergnachtorchis

Bergnachtorchis

Blaassilene

Blaassilene

Bleeksporig bosviooltje

Bleeksporig bosviooltje

Bolderik

Bolderik

Bolletjeskers (zeldzaam)

Bolletjeskers (zeldzaam)

Bosaardbei

Bosaardbei

Bosanemoon

Bosanemoon

Bosmuur - zeldzaam

Bosmuur - zeldzaam

Bosorchis

Bosorchis

Boswederik

Boswederik

Brede ereprijs

Brede ereprijs

Brede orchis

Brede orchis

Bijenvoer

Bijenvoer

Cephalaria - schoepkruid

Cephalaria - schoepkruid

Cipreswolfsmelk

Cipreswolfsmelk

Dagkoekkoeksbloem

Dagkoekkoeksbloem

Daslook

Daslook

Donkere ooievaarsbek

Donkere ooievaarsbek

Duizendguldenkruid

Duizendguldenkruid

Echte koekoeksbloem

Echte koekoeksbloem

Echte koekoeksbloem dubbelopname

Echte koekoeksbloem dubbelopname

Eénbes

Eénbes

Geel nagelkruid

Geel nagelkruid

Gele morgenster

Gele morgenster

Gevlekte rietorchis

Gevlekte rietorchis

Gewone ereprijs

Gewone ereprijs

Gewone hoornbloem

Gewone hoornbloem

Gewone reigersbek

Gewone reigersbek

Gewone vogelmelk

Gewone vogelmelk

Gewoon nagelkruid

Gewoon nagelkruid

Gewoon Robertskruid

Gewoon Robertskruid

Gewoon robertskruid (witte variant)

Gewoon robertskruid (witte variant)

Grasklokje

Grasklokje

Grasmuur

Grasmuur

Groot Nagelkruid

Groot Nagelkruid

Groot trilgras (Bevertje)

Groot trilgras (Bevertje)

Grote keverorchis

Grote keverorchis

Grote muggenorchis

Grote muggenorchis

Grote muur

Grote muur

Grote ratelaar

Grote ratelaar

Harige ratelaar

Harige ratelaar

Heggenrank

Heggenrank

Hondsdraf

Hondsdraf

Hondskruid

Hondskruid

Judaspenning

Judaspenning

Kaardenbol

Kaardenbol

Kattenstaart

Kattenstaart

Kievitsbloem

Kievitsbloem

Kievitsbloem

Kievitsbloem

Klaproos dubbelopname

Klaproos dubbelopname

Klein springzaad

Klein springzaad

Klein vogelpootje

Klein vogelpootje

Kleine zonnedauw

Kleine zonnedauw

Kleine zonnedauw

Kleine zonnedauw

Knolsteenbreek

Knolsteenbreek

Knolspirea - zeldzaam

Knolspirea - zeldzaam

Knoopkruid

Knoopkruid

Knopherik

Knopherik

Koolzaad

Koolzaad

Korenbloem

Korenbloem

Kruisdistel

Kruisdistel

Lelietje-der-dalen

Lelietje-der-dalen

Lievevrouwenbedstro

Lievevrouwenbedstro

Look-zonder-look

Look-zonder-look

Mannetjes ereprijs

Mannetjes ereprijs

Moerasandoorn

Moerasandoorn

Moerasrolklaver

Moerasrolklaver

Moeraswespenorchis - zeldzaam

Moeraswespenorchis - zeldzaam

Moeraswolfsmelk (zeldzaam)

Moeraswolfsmelk (zeldzaam)

Oranje havikskruid

Oranje havikskruid

Overblijvende ossentong

Overblijvende ossentong

Paarbladig goudveil

Paarbladig goudveil

Paarse dovenetel

Paarse dovenetel

Pinksterbloem

Pinksterbloem

Poppenorchis x soldaatje

Poppenorchis x soldaatje

Rapunzelklokje (repelsteeltje)

Rapunzelklokje (repelsteeltje)

Ratelaar

Ratelaar

Reuze springbalsmien

Reuze springbalsmien

Rotsooievaarsbek

Rotsooievaarsbek

Rode ribes

Rode ribes

Rood guichelheil

Rood guichelheil

Salomonszegel

Salomonszegel

Schijnpapaver (dubbelopname)

Schijnpapaver (dubbelopname)

Slangenkruid

Slangenkruid

Slanke sleutelbloem (dubbelopname)

Slanke sleutelbloem (dubbelopname)

Sleedoorn

Sleedoorn

Smalle wikke

Smalle wikke

Sneeuwklokje

Sneeuwklokje

Speenkruid

Speenkruid

Speerdistel

Speerdistel

Steenanjer

Steenanjer

Stinkend nieskruid

Stinkend nieskruid

Toverhazelaar

Toverhazelaar

Veenpluis

Veenpluis

Vergeet-mij-niet

Vergeet-mij-niet

Vingerhelmbloem

Vingerhelmbloem

Vlasleeuwenbek

Vlasleeuwenbek

Voederwikke

Voederwikke

Voorjaarslathyrus

Voorjaarslathyrus

Waterlobelia (zeldzaam)

Waterlobelia (zeldzaam)

Wilde akelei

Wilde akelei

Wilde akelei

Wilde akelei

Wilde bertram

Wilde bertram

Wilde hyacint

Wilde hyacint

Wilde judaspenning

Wilde judaspenning

Wilde peen

Wilde peen

Witte dotterbloem

Witte dotterbloem

Witte klaverzuring

Witte klaverzuring

Wolfskers

Wolfskers

Wolfsmelk - dubbelopname

Wolfsmelk - dubbelopname

Zachte ooievaarsbek

Zachte ooievaarsbek

Zeeuws knoopje

Zeeuws knoopje

Zinkblaassilene

Zinkblaassilene

Zinkviooltje

Zinkviooltje

Zomerklokje

Zomerklokje

Zompvergeet-mij-nietje

Zompvergeet-mij-nietje

Zwanenbloem

Zwanenbloem

Zwarte toorts

Zwarte toorts